نمایش یک نتیجه

منیفولد هوا هایما S7-2000اورجینا

منیفولد هوا هایما S7-2000اورجینال یا همان منیفولد ورودی وظیفه داردهوای مورد نیاز موتور رابه محل احتراق میفرستد این قطعه شامل دو قسمت است قسمت یک ورود هوا بادور بالا قسمت دو دورپایینمنیفولد هوا هایما S7-2000اورجینال ساخت هایما چین ومورد تایید شرکت فاو هایماعلائم خرابی:کاهش قدرت موتور وشتابگیری سخت خودرو میباشد